Онлайн каталог за дограма и врати Raykov07
Категории

Условия за лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.  Настоящата Политика за лични данни, наредена след добавяне на кратко  „Политика за лични данни “  , е определена за регулиране на отношенията при обработка на лични данни между Райков -07 ЕООД, наредена след кратко  „Доставчик“  , собственик интернет страница: www. raykov07.com, извиква се след кратко  „Интернет страница“  и всеки един от ползвателите, извиква се след добавяне за кратко  „Ползвател / и“  на Интернет страница, свържете се с Ползвателя в Интернет страницата.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2.  Информация относно Доставчика:
1. Наименование: РАЙКОВ-07 ЕООД, ЕИК 104697074
2. Седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. Александър Стамболийски 1
3. Адрес за управление на дейността: гр.Свищов, ул. "Патриарх Евтимий" 97 (Предприятие Устрем) - произв. база
4. Данни за кореспонденция: гр.Свищов, ул. Александър Стамболийски 1, тел .: 0888 01 11 17, електронна поща: [email protected]
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписвания към Министерството на правосъдието на Република България.
6. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров “№ 2, тел .: 02/915 35 18 факс: 02/915 35 25, Имейл:  [email protected] , Интернет сайт:  www.cpdp.bg
7. Регистрация по Закона за данък при добавена стойност № BG 104697074.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 3. (1)  Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със собствена дейност, съобразена с изискванията за прилагане на правото и със Закона за защита на личните данни в Република България.
(2) Личните данни на Ползвателя могат да получат ползвани за удостоверяване и създаване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание, адаптиране към интереси на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателят е предоставил съгласие за получаване на такива, статистическа информация за използване на Интернет страницата, защита на сигурността на информацията в Интернет страницата, начални цели при свързване с използване на услуги на Доставчика, Осигуряване на предоставяне на услуги на Доставчика.
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които предоставят информация за расови или етнически произведения, които могат да се обърнат към здравето, сексуално животно, човешки геном на Ползвателя, които могат да се свържат с политически, религиозни, философски убеждения или участие .
(4)  Предварителни мерки за предприемачески мерки за защита на личните данни на Ползвателя в съответствие с действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
Чл. 4.  Интернет страница, използваща бисквитки (бисквитки), като вида, целите и условията за тяхното предоставяне в Политиката за бисквитки, достъпна на:  https: // raykov07 / политика-за-бисквитки  , поради което в Интернет страницата Ползвателят се съгласява.
Чл. 5.  С помощта на Интернет страницата Изпълнителят се съгласява изрично, че Доставчикът има право за обработка на личните данни в съответствие с настоящите Общи условия, достъпни на:  https: // r aykov07 / условия-за-ползване  .
Чл. 6.  Доставчикът не може да бъде разкрит, продаден, променен или по какъвто начин и по друг начин да се предостави трета странична информация, която Интернет страница се събира чрез посещения на Ползвателя, в допълнение към това, което се прилага чрез прилагане на законодателството и / или от надлежен орган, напълно одобрен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. Ползвателят може да търси от Доставчика за използване, подобряване, ограничаване на ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение до Доставчика, с ясно изразено желание, до [email protected]; или (ii) чрез искане за показване в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр.Свищов, ул. Александър Стамболийски 1, тел .: 0888 01 11 17, електронна поща: [email protected]